Skip to main content

ŽUPNA CRKVA BEZGRJEŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Alojzija Stepinca 1, 35400 Nova Gradiška, Hrvatska

Podignuta je u prijelaznom kasno-barokno-klasicističkom slogu (1811.-1828. god.). U unutrašnjosti crkve najvrjedniji je zidni oslik uprizorenja Kristovog rođena i Sv. Trojstva na zidovima svetišta, s likovima četiri evanđelista, smještenima u medaljonima iznad prozora, Svetom Cecilijom, Kraljem Davidom i anđelima na zidu pjevališta, djelo poznatog hrvatskog slikara Celestina Medovića.

Zupna Crkva Bz Bdm 2

Ispred crkve 2017. god. podignut je spomenik Svetom Ivanu Pavlu II. Kip je djelo akademskog kipara Ante Jurkića. Nakon Trsata u Rijeci gotovo identičan spomenik sada se nalazi i u Novoj Gradišci.

PARISH CHURCH OF THE IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

Alojzije Stepinac St. 1, 35400 Nova Gradiška, Croatia

It was built in the transitional late-baroque-classicist style (1811-1828). Inside the church, the most valuable wall painting is the staging of Christ's birth and St. Trinity on the walls of the sanctuary, with figures of four evangelists, placed in medallions above the window, St. Cecilia, King David and angels on the wall of the choir, the work of the famous Croatian painter Celestin Medović.

Zupna Crkva Bz Bdm 2

In front of the church in 2017. a monument to St. John Paul II was erected. The statue is the work of academic sculptor Ante Jurkić. After Trsat in Rijeka, an almost identical monument is now located in Nova Gradiška.