Skip to main content

ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "IVO PETRANOVIĆ"

Uz lijepi stadion, malo dalje niz šetnicu pokraj riječice Šumetlice nalazi se sportsko rekreativni kompleks s brojnim sadržajima; odbojka na pijesku, skejtalište, kalisteniks...

Izvor: tzgng.hr

SPORTS AND RECREATION CENTER "IVO PETRANOVIĆ"
 

Next to the beautiful stadium, a little further down the promenade by the river Šumetlica, there is a sports and recreational complex with numerous facilities; beach volleyball, skating rink, kalisteniks...

Source: tzgng.hr