Skip to main content

SPOMEN SOBA 121. BRIGADE HV

Zrinskih ul. 1, 35400 Nova Gradiška, Hrvatska

Cilj spomen - sobe je edukacija budućih naraštaja i šireg građanstva i spomen na poginule i žive pripadnike 121. brigade - pukovnije Nova Gradiška, te podsjetnik na Domovinski rat. Postav Spomen sobe čine eksponati iz Domovinskog rata, svakodnevni predmeti kojima su se služili pripadnici 121. novogradiške brigade, osobno naoružanje, dokumentacija, videozapisi i fotografije. U Spomen sobi ispisana su imena svih poginulih hrvatskih branitelja iz Novogradiškog kraja.

MEMORIAL ROOM OF 121ST BRIGADE OF CROATIAN ARMY

Zrinski St 1, 35400 Nova Gradiška, Croatia

The goal of the memorial room is to educate future generations and the general public and to remember the fallen and living members of the 121st Brigade - Nova Gradiška Regiment, and a reminder of the Homeland War. The setting of the Memorial Room consists of exhibits from the Homeland War, everyday objects used by members of the 121st Nova Gradiška Brigade, personal weapons, documentation, videos and photographs. The names of all the killed Croatian war veterans from the Nova Gradiška region are written in the Memorial Room.