Skip to main content

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MATIJA ANTUN RELKOVIĆ

M. A. Relkovića 4, 35400 Nova Gradiška, Hrvatska

Pučko otvoreno učilište „Matija Antun Relković“ - Nova Gradiška svoje postojanje pravda od davne 1963. godine. POUMAR je ustanova za kulturu i obrazovanje, a svoju djelatnost obavlja kao javnu službu. Učilište djeluje od 1963. godine, utemeljeno kao Centar za kulturu i obrazovanje odraslih, 1968. godine preimenovano u Narodno sveučilište „Matija Antun Reljković“, a od 1997. djeluje kao Pučko otvoreno učilište „Matija Antun Relković“.

Ova je ustanova nositelj brojnih kulturnih, obrazovnih i drugih javnih sadržaja i programa od iznimne važnosti, ne samo za žitelje grada Nove Gradiške već i šire područje zapadnoga dijela Brodsko-posavske županije. Mjesto je na kojemu stanuje kultura grada, ali i mjesto kulturnih događanja, kazališnih i kino predstava, koncerata i drugog...

PUBLIC OPEN UNIVERSITY MATIJA ANTUN RELKOVIĆ

M. A. Relković St. 4, 35400 Nova Gradiška, Croatia

Public Open University "Matija Antun Relković" - Nova Gradiška has had its existence since 1963. POUMAR is an institution for culture and education, and it performs its activity as a public service. The school has been operating since 1963, founded as the Center for Culture and Adult Education, in 1968 renamed the National University "Matija Antun Reljković", and since 1997 it has been operating as the Public Open University "Matija Antun Relković".

This institution is the bearer of numerous cultural, educational and other public contents and programs of exceptional importance, not only for the inhabitants of the town of Nova Gradiška but also the wider area of the western part of Brod-Posavina County. It is a place where the culture of the city lives, but also a place of cultural events, theater and cinema performances, concerts and other...