Skip to main content

KULA GRAČANICA - BAĆIN DOL

Velika je nepoznanica kada je građena, ali i tko ju je gradio. Zbog preciznosti i kvalitete gradnje povjesničari tvrde kako nije isključeno da iza jedinstvenog objekta, u neimarskom smislu stoje mistični Templari. Građevina je to, koja osim stilom gradnje, zadivljuje i monumentalnom veličinom.

U svakom slučaju, sigurno je jedino kako je služila kao vojni objekt i izvidnička i relejna postaja, koja je, kažu skromni podaci, povezivala Posavinu sa Požegom i Velikom, ali i kako je danas jedna od najsačuvanijih srednjovjekovnih utvrda tog doba. Riječ je o arheološki malo poznatom biseru, kuli Gračanici kod Baćin dola.

FORT GRAČANICA - BAĆIN DOL

It is a great unknown when it was built, but also who built it. Due to the precision and quality of construction, historians claim that it is possible that behind the unique building, in the architectural sense, stand the mystical Templars. It is a building that, in addition to the style of construction, also impresses with its monumental size.

In any case, the only thing that is certain is how it served as a military facility and reconnaissance and relay station, which, according to modest data, connected Posavina with Požega and Velika, but also how today it is one of the best preserved medieval fortresses of that time. It is an archeologically little-known pearl, the Gračanica Fort near Baćin dol.