Skip to main content

EKO-ETNO SELO STARA KAPELA

Stara Kapela, Hrvatska

Dalje od glavnih prometnica i gradova, u područjima koje još uvijek krasi očuvani okoliš, a čovjek živi u skladu s prirodom, počela su nicati etno-sela. Stara Kapela, smještena u srcu Brodsko-posavske županije, u maloj kotlini između pitomih brežuljaka poseban je biser ruralnog turizma.

Sadašnji izgled Stara Kapela poprimila je 1760. godine kada se, po naredbi carice Marije Terezije, selo spustilo u dolinu. Do prije par godina selo je bilo zaspalo u vremenu, a sad je postalo jedinstvena turistička destinacija na području Slavonije. Prikupljena je bogata etnološka građa, predmeti koji su bili u uporabi u svakodnevnom životu naših djedova i baka kako bi se oživio duh prošlih vremena. Izgrađeno je 20 km pješačko-biciklističkih staza po okolnim brežuljcima s uređenim odmorištima sa stolovima i klupama te replikama starih čardaka koji služe kao vidikovci i koji nas sjećaju na slavnu graničarsku prošlost kada je mjesto bilo dio vojne granice prema Otomanskoj imperiji.

Na stazi se nalaze bogati poučni sadržaji koji uključuju označenih oko 120 biljnih vrsta na hrvatskom i latinskom jeziku. Na pojedinim odmorištima postavljene su interpretacijske ploče sa slikama i nazivima ptica i divljači koja ovdje obitava te fotografijama lokalnih jestivih i nejestivih gljiva. Naravno, za ljubitelje pecanja uređen je lijepi ribnjak a ljubitelji lova mogu posjetiti obližnja lovišta. U selu se nalazi nekoliko turističkih domaćinstava u kojima će te uživati u tradicionalnoj slavonskoj gostoljubivosti a vaše nepce će biti više nego zadovoljnom izborom hrane koja se nudi u dva tradicionalna restorana.

ECO-ETHNO VILLAGE STARA KAPELA

Stara Kapela, Croatia

Away from the main roads and cities, in areas that are still adorned with a preserved environment, and man lives in harmony with nature, ethno-villages began to emerge. Stara Kapela, located in the heart of Brod-Posavina County, in a small valley between the gentle hills is a special pearl of rural tourism.

The present appearance of the Old Chapel took place in 1760, when, by order of Empress Maria Theresa, the village descended into the valley. Until a few years ago, the village had fallen asleep in time, and now it has become a unique tourist destination in the area of ​​Slavonia. Rich ethnological material was collected, items that were in use in the daily lives of our grandparents to revive the spirit of times past. 20 km of hiking and biking trails were built on the surrounding hills with rest areas with tables and benches and replicas of old balconies that serve as lookouts and remind us of the glorious border past when the place was part of the military border with the Ottoman Empire.

The trail has a rich educational content that includes about 120 marked plant species in Croatian and Latin. Interpretation boards with pictures and names of birds and game that live here, as well as photographs of local edible and inedible mushrooms, have been set up at some rest areas. Of course, for fishing enthusiasts there is a beautiful pond and hunting enthusiasts can visit the nearby hunting grounds. There are several tourist households in the village where you will enjoy the traditional Slavonian hospitality and your palate will be more than satisfied with the choice of food offered in the two traditional restaurants.

Source: www.tzbpz.hr