Skip to main content

KUTJEVAČKI PODRUM

Zdenka Turkovića 1, 34340 Kutjevo, Hrvatska

Proizvodnja vina u Kutjevu ima gotovo 800 godina dugu pisanu povijest. Godine 1232. u Kutjevu je sagrađen jedan od najstarijih podruma u jugoistočnoj Europi. Kroz stoljeća predanog rada razvila se strast i znanje koje su omogućile proizvodnju poznatih vina. Kutjevo je danas simbol hrvatske vinske kulture.

Kutjevo čine i njegovi ljudi, vrijedni i vješti radnici, tehnolozi i enolozi – svi oni imaju isti cilj, činiti život ugodnim i lijepim uz čašu vina koja otvara dušu i srce čovjeka te stvara trenutke kojih se rado sjećamo cijeli naš život.

Vlasnici podruma mijenjali su se kroz stoljeća, ali vinska proizvodnja i tradicija kutjevačkog kraja su se sačuvali. Kutjevo i poznati kutjevački podrum, danas je jedno od najjačih vinskih središta u Hrvatskoj s najvećom bačvom od slavonskog hrasta u kojoj se čuva kraljica vina - graševina i najvećom vinskom arhivom u ovom dijelu Europe.

Otkrijte zanimljivu ljubavnu priču iz kutjevačkog podruma između Marije Terezije i baruna Franje Trenka. Isprobajte najfinije vinske kapljice svjetski poznatih vina.

KUTJEVO'S CELLAR

Zdenka Turkovića St. 1, 34340 Kutjevo, Croatia

Wine production in Kutjevo has a history of almost 800 years. In 1232, one of the oldest cellars in Southeast Europe was built in Kutjevo. Through centuries of dedicated work, passion and knowledge have developed that have enabled the production of famous wines. Today, Kutjevo is a symbol of Croatian wine culture.

Kutjevo is made up of its people, hardworking and skilled workers, technologists and oenologists - they all have the same goal, to make life pleasant and beautiful with a glass of wine that opens the soul and heart of man and creates moments that we gladly remember all our lives.

The owners of the cellar have changed over the centuries, but the wine production and tradition of the Kutjevo area have been preserved. Kutjevo and the famous Kutjevo cellar, today is one of the strongest wine centers in Croatia with the largest barrel of Slavonian oak in which the queen of wine is kept - Graševina and the largest wine archive in this part of Europe.

Discover an interesting love story from the Kutjevo cellar between Maria Theresa and Baron Franjo Trenk. Try the finest wine drops of world-famous wines.