Skip to main content

GRAD KUTJEVO

Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo, Hrvatska

GRAD KUTJEVO

Kutjevo je grad u Hrvatskoj, a nalazi se u Požeško-slavonskoj županiji. Prema popisu iz 2011. godine, brojao je 6.267 stanovnika te je jedan od najmanjih gradova u zemlji. Bogate je povijesne baštine i spominje se od prije 770 godina i prepoznaje po, nekad uzoritom, vlastelinstvu, ljudima i glasovitome kutjevačkome vinu, čija tradicija seže do srednjovjekovnoga pa čak i rimskoga doba.

U današnjem vremenu i gospodarskim uvjetima ovog kraja također dominira poljoprivrednoprerađivačka proizvodnja, a u zamahu je razvoj obrta te maloga i srednjega poduzetništva u djelatnosti vinogradarstva i vinarstva, građenja, prerade drveta, cestovnog prijevoza i uslužnih djelatnosti. Gospodarske prilike održavale su naprednim društveni i kulturni život kutjevačkoga kraja.

Na području kutjevačkog vinogorja nalazi se vinski podrum iz 1232. godine, koji je danas najstariji vinski podrum u Hrvatskoj, a paralela 45,3 koja se proteže kutjevačkim vinogorjem povezuje vinorodno značajna područja: Istru, Piemont, Val du Rhone, Bordeaux i Oregon.

CITY OF KUTJEVO

Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo, Croatia

CITY OF KUTJEVO

Kutjevo is a town in Croatia, located in Pozega-Slavonia County. According to the 2011 census, it had a population of 6,267 and is one of the smallest cities in the country. It is rich in historical heritage and has been mentioned since 770 years ago and is recognizable by its once exemplary manor, people and the famous Kutjevo wine, whose tradition dates back to the Middle Ages and even Roman times.

In today's time and economic conditions of this area is also dominated by agricultural processing production, and the development of crafts and small and medium enterprises in viticulture and winemaking, construction, wood processing, road transport and services. Economic conditions kept the social and cultural life of the Kutjevo region prosperous.

In the Kutjevo vineyards there is a wine cellar from 1232, which is today the oldest wine cellar in Croatia, and the parallel 45.3 that stretches through the Kutjevo vineyards connects wine-growing areas: Istria, Piedmont, Val du Rhone, Bordeaux and Oregon.