Skip to main content

GALIĆ D.O.O.

Republike Hrvatske 125, 34340 Kutjevo, Hrvatska

Suvremena vinarija za preradu grožđa u cilju dobivanja visokokvalitetnih vina, s površinom od 60 ha vlastitih vinograda, proizvodnog kapaciteta do 330.000 litara. Svaka berba, svaki vinograd, svaka ideja je novi početak, nova potraga za sve kvalitetnijim maržama.

Kao što je markiz Piero rekao: ”drevni korijeni igraju važnu ulogu u našoj filozofiji, ali nikada nisu suzbili naš inovativni duh”. Investicije u druga područja pogodna za proizvodnju kvalitetnih vina u Hrvatskoj dodana su vinariji u Kutjevo koja je danas dio obiteljske povijesne baštine.

Josip Galić izražava svoju strast prema vinogradarstvu tražeći sve tanja područja za poboljšanje. Iz tog razloga provode kontinuirane eksperimente u vinogradima i podrumima sa selekcijama klonova autohtonog grožđa.

GALIĆ D.O.O.

Republike Hrvatske St. 125, 34340 Kutjevo, Croatia

Modern winery for grape processing in order to obtain high quality wines, with an area of 60 ha of its own vineyards, production capacity up to 330,000 liters. Every harvest, every vineyard, every idea is a new beginning, a new search for ever better margins.

As the Marquis Piero said, "ancient roots play an important role in our philosophy, but they have never suppressed our innovative spirit." Investments in other areas suitable for the production of quality wines in Croatia have been added to the winery in Kutjevo, which is now part of the family's historical heritage.

Josip Galić expresses his passion for viticulture by looking for ever thinner areas for improvement. For that reason, they conduct continuous experiments in vineyards and cellars with selections of indigenous grape clones.