Skip to main content

UDRUGA PUT

Ruševo 91, 34350 Čaglin, Hrvatska

Osnovana je 2017. godine sa sjedištem u Ruševu, a na osnivačkoj skupštini naglašeno je kako su osnovni ciljevi djelovanja promicanje općeg dobra i svakog ljudskog bića, poticanjem na ostanak i opstanak na području općine Čaglin i cijele Hrvatske.

Članovi Udruge aktivnim djelovanjem nastoje promicati zaštitu prirode i okoliša te ovih kulturno-povijesnih prostora. Organiziraju se različite kulturne, vjerske i sportske aktivnosti te utvrđuju činjenice o povijesnim zbivanjima na ovom, te području cijele Hrvatske.

To čine sami te u suradnji s ostalim udrugama, a nastoje isticati i poticati tradicionalni uzgoj voća i povrća te stoke i peradi. Radi ostvarivanja svojih ciljeva, članovi kontaktiraju i surađuju s domaćim i međunarodnim subjektima. Osnovni cilj je vrlo jednostavan, učiniti sve moguće kako bi pokrenuli stvari i učinili ovaj kraj ugodnijim za život.

Uređenje zgrade za zavičajnu galeriju i drvoreda sa sadnicama javora.
Organizacija Diljske gljivarijade - odlazak u šumu i gljivarenje uz pratnju lokalnih vodiča i stručnjaka iz Gljivarskog društva, uz cjelodnevno druženje.
Komemoracija posvećena žrtvama komunističkog režima 1945. godine, te organizacija Križnog puta od Ruševa, kroz Sovski Dol prema Đakovu.
Izgradnja spomenika mještanima Ruševa poginulima u Domovinskom ratu i Drugom sv. ratu.

ASSOCIATION PUT

Ruševo 91, 34350 Čaglin, Croatia

It was founded in 2017 with its headquarters in Ruševo, and the founding assembly emphasized that the basic goals of the action are to promote the common good and every human being, by encouraging them to stay and survive in the municipality of Čaglin and the whole of Croatia.

The members of the Association actively strive to promote the protection of nature and the environment and these cultural and historical areas. Various cultural, religious and sports activities are organized and facts about historical events in this and the whole of Croatia are established.

They do this alone and in cooperation with other associations, and try to emphasize and encourage the traditional cultivation of fruits and vegetables and livestock and poultry. In order to achieve their goals, members contact and cooperate with domestic and international entities. The basic goal is very simple, to do everything possible to start things and make this area more pleasant to live.

Arrangement of the building for the native gallery and tree line with maple seedlings.
Organization of the Dilj Mushroom Festival - going to the forest and mushroom picking accompanied by local guides and experts from the Mushroom Society, with all-day socializing.
Commemoration dedicated to the victims of the communist regime in 1945, and the organization of the Way of the Cross from Ruševo, through Sovski Dol to Đakovo.
Construction of a monument to the locals of Ruševo who died in the Homeland War and the World War II.