Skip to main content

SOVSKO JEZERO

Sovski dol, 34350 Čaglin, Hrvatska

Sovsko jezero je jedinstveni primjerak prirodnog jezera u brdsko-brežuljkastom području kontinentalne Hrvatske. Okružuje ga šuma hrasta kitnjaka i običnog graba, te šuma bukve, dok je jezero obraslo trskom, šašem i ostalim močvarnim travama što mu daje čar i izvornu prirodnu ljepotu.

Zanimljivost leži u tome što se pretpostavlja da je Sovsko jezero ostatak Panonskog mora, jer su ovdje pronađeni okamenjeni ostatci morskih organizama u njegovim dubinama. Sovsko jezero poznato je po dobrom turističkom potencijalu pa je postalo i poznato izletište, a brojnim izletnicima atraktivne su šetnje po svježe pokošenim proplancima baš kao i šetnja kroz okolnu šumu, te vidikovac s prekrasnim pogledom.

SOVSKO LAKE

Sovski dol, 34350 Čaglin, Croatia

Sovsko Lake is a unique example of a natural lake in the hilly and hilly area of continental Croatia. It is surrounded by a forest of sessile oak and hornbeam, and a forest of beech, while the lake is overgrown with reeds, sedges and other wetland grasses, which gives it charm and original natural beauty.

The interesting thing lies in the fact that Sovsko Lake is assumed to be a remnant of the Pannonian Sea, because fossilized remains of marine organisms have been found here in its depths. Sovsko Lake is known for its good tourist potential, so it has become a famous picnic spot, and many hikers are attractive for walks on freshly mowed glades, as well as a walk through the surrounding forest and a lookout with a beautiful view.